Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Nieuwe publicatie van CIAO: Inclusief organiseren opent nieuwe perspectieven

Steeds meer organisaties kampen met personeelstekorten. Die zijn niet meer op te lossen langs de traditionele weg. De functie-eisen passen niet bij de capaciteiten van het huidige aanbod werkzoekenden. De tekorten dragen bovendien bij aan werkdruk, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, met inclusief organiseren. Door Gemma van Ruitenbeek, Henny Mulders en Fred Zijlstra.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

UWV: meer Wajongers aan het werk

UWV: meer Wajongers aan het werk
UWV: meer Wajongers aan het werk
UWV: meer Wajongers aan het werk

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat werkt nam in 2017 toe tot 59.200. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. De arbeidsparticipatie blijft nog wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en ook bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang

Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang
Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang
Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang

Bij Koraal werken jobcoaches intensief samen met de professionals van onderwijs en zorg. Zo kunnen we cliënten en leerlingen optimaal ondersteunen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en maatschappelijk mee te doen.

Josée Hoogstad is Intern Begeleider, docent horeca bovenbouw en stagecoördinator op het Berkenhofcollege in Breda. Ze vervult een spilfunctie in de voorbereiding op arbeid binnen het arbeidsmarktgerichte eindprofiel.

Bron: 
Koraal Groep

Lees verder

Vereenvoudiging regelgeving Wajong

De regelgeving voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering wordt vereenvoudigd en samengevoegd. Dit moet hen stimuleren om mee te doen aan de samenleving en moet (meer) werken lonender maken. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Minder complex Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de maatregelen die zijn aangekondigd in de kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Wajong uit 2018.

Bron: 
LWV

Lees verder

Cijfers en trends UWV, januari 2019

De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.

Bron: 
UWV

Lees verder

Steeds meer inclusieve werkgevers gemakkelijk vindbaar

Laat u inspireren en motiveren door een of meer van de ca. 500 inclusieve werkgevers die AWVN al bijeenbracht in een gemakkelijk doorzoekbare database. Vind collega's in uw sector of regio die al ruimte maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, om mee te sparren over uw eerste stap. Een jaar geleden lanceerde AWVN de Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven (NVB).

Bron: 
AWVN

Lees verder

Kick-off Kennisplatform passend werk

12.03.2019

Op 14 mei 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe kennisplatform passend werk. Tijdens de bijeenkomst worden interessante presentaties en workshops gegeven voor iedereen die bijdraagt aan passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inschrijving is geopend!
Verschillende sprekers delen do's en don'ts als het gaat om het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
SBCM

Lees verder

Hoger onderwijs goed op weg met aannemen arbeidsgehandicapten

05 / 03 / 2019 | HOP, Inge Schouten Hogescholen en universiteiten liggen goed op schema om voldoende mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Maar voor achteroverleunen is het nog te vroeg. In 2026 moeten er in Nederland 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten zijn bijgekomen, waarvan 25.000 in de overheidssector. De Participatiewet verplicht werkgevers om ieder jaar een aantal vaste banen te creëren voor 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'.

Bron: 
UT Nieuws

Lees verder

Pagina's