Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Krachtige impuls banenafspraak met akkoord

Krachtige impuls banenafspraak met akkoord
Krachtige impuls banenafspraak met akkoord
Krachtige impuls banenafspraak met akkoord

Nieuwsbericht | 17-04-2019 | 12:43Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

SZW publiceert factsheet over uitvoering Participatiewet

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema's: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Conferentie Nederland Digitaal

In de week van 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Vanuit CIAO is door Herco Fonteijn van de Universiteit Maastricht een bijdrage geleverd vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Conferentie Nederland Digitaal

In de week van 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Oorspronkelijk van: Redactie

Bron: 
Redactie

Lees verder

Op naar de 100000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De portal 'Op naar de 100.000 banen' wijst bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen de weg naar alle relevante informatie én naar de vele organisaties die kunnen adviseren en begeleiden. En de portal bevat tal van inspirerende voorbeelden in verschillende sectoren.

Bron: 
Expertisecentrum handicap + studie

Lees verder

Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak

Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar een manier om daarmee te beginnen, gaat het project Baanbrekers van start. De VO-raad en PO-Raad spannen zich met het nieuwe project Baanbrekers in om individuele schoolbesturen extra te ondersteunen bij het realiseren van de banenafspraak.

Bron: 
VO-Raad

Lees verder

Movisie Participatielezing: de tijd lijkt rijp voor de parallelle arbeidsmarkt 15 maart 2019

De Movisie Participatielezing werd dit jaar uitgesproken door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken in Tilburg. Samen met Jos Verhoeven, algemeen directeur Start Foundation, werkte Wilthagen het idee voor een parallelle arbeidsmarkt uit. Een concept waarin mensen die geen regulier werk hebben, activiteiten verrichten die in economisch opzicht misschien niet rendabel zijn, maar wel maatschappelijke waarde hebben.

Bron: 
Movisie

Lees verder

Nieuwe publicatie van CIAO: Inclusief organiseren opent nieuwe perspectieven

Steeds meer organisaties kampen met personeelstekorten. Die zijn niet meer op te lossen langs de traditionele weg. De functie-eisen passen niet bij de capaciteiten van het huidige aanbod werkzoekenden. De tekorten dragen bovendien bij aan werkdruk, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, met inclusief organiseren. Door Gemma van Ruitenbeek, Henny Mulders en Fred Zijlstra.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

UWV: meer Wajongers aan het werk

UWV: meer Wajongers aan het werk
UWV: meer Wajongers aan het werk
UWV: meer Wajongers aan het werk

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat werkt nam in 2017 toe tot 59.200. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. De arbeidsparticipatie blijft nog wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en ook bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang

Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang
Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang
Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang

Bij Koraal werken jobcoaches intensief samen met de professionals van onderwijs en zorg. Zo kunnen we cliënten en leerlingen optimaal ondersteunen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en maatschappelijk mee te doen.

Josée Hoogstad is Intern Begeleider, docent horeca bovenbouw en stagecoördinator op het Berkenhofcollege in Breda. Ze vervult een spilfunctie in de voorbereiding op arbeid binnen het arbeidsmarktgerichte eindprofiel.

Bron: 
Koraal Groep

Lees verder

Pagina's