Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk

Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk "Soms is een spiekbriefje nodig" Uitzendorganisatie Olympia is sinds kort gestart met de afdeling Olympia Werkvertrouwen. Dit is een expertisecentrum dat zich richt op de match tussen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en opdrachtgevers. Olympia Werkvertrouwen laat niet alleen mensen starten met een baan, maar zorgt er ook voor dat ze dat werk behouden.

Bron: 
Flexnieuws

Lees verder

Opvallend banenverlies binnen banenafspraak

Opvallend banenverlies binnen banenafspraak
Opvallend banenverlies binnen banenafspraak
Opvallend banenverlies binnen banenafspraak

Er zijn 1.411 minder banen gerealiseerd voor de banenafspraak als men het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met het voorgaande. Dat blijkt uit tussentijdse rapportage van het UWV over de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te krijgen. Opvallend banenverlies 'In vergelijking met het voorgaande kwartaal is er een netto banenverlies van 1.411 banen', schrijft het UWV.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf

93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf
93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf
93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf

Van het totaal aantal werknemers in de Wet sociale werkvoorziening, werkt 93,6 procent bij een gemeente of Sw-bedrijf. 6,4 procent heft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37 procent van het totaal, zo blijkt uit cijfers van Panteia. De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde in 2018 naar 72.545. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.

Bron: 
De Nationale Zorggids

Lees verder

Wsw-populatie daalt gestaag door

Wsw-populatie daalt gestaag door
Wsw-populatie daalt gestaag door
Wsw-populatie daalt gestaag door

De groep mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2018 net als de andere afgelopen jaren met zo'n 4.000 personen gekrompen. Dat blijkt uit de jaarstatistieken Wsw die Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft opgesteld.

Aandeel jongeren gehalveerd Daarmee zet de trend van de laatste jaren dus verder door. Het aantal Wsw'ers stond eind vorig jaar op 82.603.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd

Nieuwsbericht | 18-07-2019 | 17:18In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage. De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 72.545 eind 2018. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.545 arbeidsjaren.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) start nieuwe leergang

Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) start nieuwe leergang
Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) start nieuwe leergang
Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) start nieuwe leergang

Inclusief Herontwerp Werk. Een methode om effectief bij te dragen aan het doel 'Iedereen doet mee'.
In 2011 beschreef de universiteit van Maastricht AKC voor het eerst in opdracht van het AKC de ontwikkelde methode van herontwerp van werk. Dat leverde AKC-Cahier 5 Arbeidsanalyse proces Herontwerp, november 2011 op. Het model Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0 is verder ontwikkeld door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) van de Universiteit Maastricht.

Bron: 
NVvA

Lees verder

UWV en SVB tekenen overeenkomst: een baan voor iedereen

Dinsdag 16 juli ondertekenden algemeen directeur Tof Thissen en Simon Sibma, bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), een samenwerkingsovereenkomst tussen UWV en SVB. Het doel is om eind 2020 te voldoen aan de banenafspraak. Natuurlijk gaat het om meer dan dat: een betekenisvolle baan voor bijna 200 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
UWV

Lees verder

Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk

Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk
Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk
Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk

Nieuwsbericht | 17-07-2019 | 16:57Vijf Rijksorganisaties in het Noorden hebben met Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst getekend rondom de werksoort toetsenbordreiniging, in het kader van de Banenafspraak. Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft hierin een faciliterende bijdrage geleverd. Met de overeenkomst is werk gecreëerd voor een startend team van vijf mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand
Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand
Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden dat in de gemeente Hof van Twente in de eerste zes maanden van dit jaar een baan kreeg of een leerwerktraject nam in vergelijking met vorig jaar met twintig procent toe van tachtig tot honderd, blijkt uit een gemeentelijk overzicht.De toename zit vooral in de uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Lees verder

De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

Download 'De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering'

PDF document | 82 pagina's | 674 kB

Rapport | 12-07-2019

Dit document is een bijlage bij Kamerbrief naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over een tweetal recente rapporten op het terrein van arbeidsomstandigheden. ...

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Pagina's