Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk

Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk
Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk
Vijf noordelijke Rijksdiensten ondertekenen overeenkomst met Binnenwerk

Nieuwsbericht | 17-07-2019 | 16:57Vijf Rijksorganisaties in het Noorden hebben met Binnenwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst getekend rondom de werksoort toetsenbordreiniging, in het kader van de Banenafspraak. Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft hierin een faciliterende bijdrage geleverd. Met de overeenkomst is werk gecreëerd voor een startend team van vijf mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand
Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand
Hof van Twente scoort met banen en leerwerktrajecten vanuit bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden dat in de gemeente Hof van Twente in de eerste zes maanden van dit jaar een baan kreeg of een leerwerktraject nam in vergelijking met vorig jaar met twintig procent toe van tachtig tot honderd, blijkt uit een gemeentelijk overzicht.De toename zit vooral in de uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Lees verder

De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

Download 'De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering'

PDF document | 82 pagina's | 674 kB

Rapport | 12-07-2019

Dit document is een bijlage bij Kamerbrief naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over een tweetal recente rapporten op het terrein van arbeidsomstandigheden. ...

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Project Baanbrekers gestart

Project Baanbrekers gestart
Project Baanbrekers gestart
Project Baanbrekers gestart

Het nieuwe project Baanbrekers is op 8 juli begonnen. De PO-Raad en VO-raad startten dit project op, dat schoolbesturen helpt om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt de VO-Raad. De opening vond plaats op de Melanchton Business School in Bleijswijk. Het bestuur van het Melanchton was één van de eerste die zich voor het project aanmeldde.

Bron: 
Nationale Onderwijsgids

Lees verder

Werkgever die zich extra inzet voor mensen met een arbeidsbeperking, krijgt bonus

Bedrijven die meer dan gemiddeld mensen met een arbeidsbeperking aannemen, kunnen hiervoor een bonus krijgen op het uurloon van deze werknemers. De bonus is onderdeel van een overheidsplan om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarvoor de Wet banenafspraak aan.

Bron: 
Personeelsnet

Lees verder

Mensen met beperking aannemen wordt eenvoudiger

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken (SZW) past hiervoor de Wet banenafspraak aan. "Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt", aldus Van Ark. Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Bron: 
MKB Nederland

Lees verder

31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams

Nieuwsbericht | 05-07-2019 | 17:16Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Kamerbrief positie sw-bedrijven

Kamerbrief positie sw-bedrijven
Kamerbrief positie sw-bedrijven
Kamerbrief positie sw-bedrijven

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede op verzoek en op initiatief van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de zorgen die worden geuit over de positie van de sociale werkbedrijven. Met deze brief wil ik voldoen aan het verzoek van uw Kamer op initiatief van het lid Gijs van Dijk (PvdA) zoals gedaan in het ordedebat van 22 mei 2019, waarin zorgen worden geuit over de positie van de sociale werkbedrijven.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...
Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...
Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: "Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt." Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Duurzaam inzetbaar maken en houden vraagt om creativiteit

CIAO introduceert Inclusief Herontwerp van Werk 2.0. en is hiermee niet alleen gericht op inclusie van mensen uit de doelgroep Banenafspraak, maar ook op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Pagina's