Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wijzigingsvoorstel Besluit SUWI gepubliceerd. Dit besluit zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden, zodat meer mensen (duurzaam) aan het werk geholpen kunnen worden.<br /> <br /> Via www.internetconsultatie.nl kan reactie op het wijzigingsvoorstel worden geven. De einddatum van de consultatie is 20 oktober 2019.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV

Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV
Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV
Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV

De Tweede Kamer gaat eind 2019 praten over aanpassingen aan de Participatiewet. De FNV wil verbeteringen in de wet realiseren en daarvoor is jouw verhaal nodig. Laat hen daarom weten wat jouw ervaringen met de Participatiewet zijn; wat er goed gaat en wat er anders moet. Vul hier de algemene enquête in, het duurt ongeveer 10 minuten.

Bron: 
Support Magazine

Lees verder

Jobstap ondertekent Charter Diversiteit

Afgelopen donderdag 12 september tekenden twaalf organisaties, waaronder Jobstap, het Charter Diversiteit. Het thema luidde: 'Inclusief Werven en Selecteren.' De bijeenkomst werd door Diversiteit in Bedrijf georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Hilversum. Vanuit Jobstap zette een stralende Ilona Spijkerman (personeelszaken) haar paraaf, waarmee onze organisatie zich officieel committeert aan doelen om diversiteit & inclusie op de werkvloer te blijven bevorderen.

Bron: 
Stichting Jobstap

Lees verder

Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Signalen schulden moeten eerder opgepakt
Signalen schulden moeten eerder opgepakt
Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Inclusiever Dit is een van de maatregelen van het kabinet om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te ondersteunen. Voor 2020 en 2021 maakt het kabinet 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden

Nieuwsbericht | 17-09-2019 | 15:15Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. En in het algemeen gaan Nederlanders meer overhouden van iedere euro die binnenkomt.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Inclusietoeslag krijgt bijval bij aanbieding petitie Verander Participatiewet

Inclusietoeslag krijgt bijval bij aanbieding petitie Verander Participatiewet
Inclusietoeslag krijgt bijval bij aanbieding petitie Verander Participatiewet
Inclusietoeslag krijgt bijval bij aanbieding petitie Verander Participatiewet

De roep 'Verander de Participatiewet!' in de petitie die Noortje van Lith (en DeGoedeZaak) samen met LCR-voorzitter Amma Asante donderdag 12 september hebben aangeboden, is goed gehoord in Den Haag. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te willen praten over de inclusietoeslag die Noortje en de LCR (samen met 6 andere organisaties waaronder de FNV) voorstellen.

Bron: 
Landelijke Cliëntenraad

Lees verder

Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet

Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet
Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet
Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet

Mensen met een (medische) urenbeperking moeten een inclusietoeslag krijgen. Die moet dienen als compensatie voor de uren die door de beperking niet kunnen worden gewerkt. Mensen met een (medische) urenbeperking moeten niet onder de Participatiewet vallen, omdat ze daarmee 'slachtoffer' worden van 'gemeentelijke willekeur'. Zij hebben recht op het wettelijk minimumloon. Onder de regels van de Participatiewet is dat onmogelijk.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Overheidssectoren hebben werkagenda's gereed

Afgelopen voorjaar sloten minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. In dit akkoord is ondermeer afgesproken dat er op 1 juni van alle sectoren een werkagenda zou liggen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Nota nav verslag bij Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer aan de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Nadere memorie van antwoord wijziging wetsvoorstel Wfsv deactivering quotumregeling

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Pagina's