Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Overheidssectoren hebben werkagenda's gereed

Afgelopen voorjaar sloten minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord met alle overheidssectoren, om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. In dit akkoord is ondermeer afgesproken dat er op 1 juni van alle sectoren een werkagenda zou liggen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Nota nav verslag bij Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer aan de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Nadere memorie van antwoord wijziging wetsvoorstel Wfsv deactivering quotumregeling

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Vijf onderzoeken banenafspraak afgerond

Om te bepalen hoe wijzigingen (zullen) uitpakken in de praktijk, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van de Participatiewet goed te volgen. Verschillende onderzoeken hiernaar zijn nu afgerond.<br /> <br /> In een brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over vijf onderzoeken:

Bron: 
Redactie

Lees verder

Bijeenkomst "Voorzieningen in de praktijk"

Op 17 oktober wordt van 16.00 tot 20.00 uur een open NVvA bijeenkomst georganiseerd over voorzieningen. De organisatie ervan is in handen van Platform UWV. Voorzitter Jan Wieman: "De bijeenkomst neemt arbeidsdeskundigen mee in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen. We laten zien wat voorzieningen kunnen betekenen voor mensen die gereintegreerd moeten worden of aan het werk willen blijven ondanks hun beperking.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Ontwikkeling en toekomst van de arbeidsmarkt

Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de Summer course van pensioenfonds PFZW.28 augustus 2019 Het gesproken woord geldt. Hartelijk dank voor uw uitnodiging om een bijdrage te leveren aan uw summer course. Mij is gevraagd om als voorzitter van de SER iets te vertellen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe ik aankijk tegen de toekomst van de arbeidsmarkt. Dat wil ik graag doen, maar ik kan er eigenlijk niet omheen ook iets te zeggen over het pensioenakkoord.

Bron: 
SER

Lees verder

Modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar bij de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie die op 27 september a.s. van start gaat. Heeft u interesse, meld u dan snel aan. De lessen vinden plaats in Utrecht, Moeder Teresalaan 200, van 10.00 tot 17.00 uur.<br /> Meer informatie over de leergang vindt u via opleiding en training.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

Utrecht, 26 augustus 2019 Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot een succes te maken.

Bron: 
Kenniscentrum Phrenos

Lees verder

73 verzoeken Vangnetuitkering Participatiewet over 2018

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft van 73 gemeenten een aanvraag ontvangen voor een vangnetuitkering (VU) Participatiewet over het jaar 2018 voor een totaalbedrag van ruim € 45 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het macrobudget 2020 en de uitname bedraagt dan ca. 0,7%.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Succesverhalen over banen voor kwetsbare groepen

De overheid publiceerde onlangs 14 succesverhalen over manieren om banen te creëren: Banenafspraak: gewoon DOEN!. Bij 2 van deze projecten was RadarAdvies betrokken. In Drenthe startten we in 2015 het project op, waarin de eerste ervaring met functiecreatie is opgedaan. Dat resulteerde in het plaatsen van de eerste kandidaten. Bij de politie evalueerden we een succesvol project dat talent met autisme koppelt aan het screenen van camerabeelden in opsporingsonderzoeken.

Bron: 
Radar Advies

Lees verder

Pagina's