Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Vijf onderzoeken banenafspraak afgerond

Om te bepalen hoe wijzigingen (zullen) uitpakken in de praktijk, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van de Participatiewet goed te volgen. Verschillende onderzoeken hiernaar zijn nu afgerond.<br /> <br /> In een brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over vijf onderzoeken:

Bron: 
Redactie

Lees verder

Bijeenkomst "Voorzieningen in de praktijk"

Op 17 oktober wordt van 16.00 tot 20.00 uur een open NVvA bijeenkomst georganiseerd over voorzieningen. De organisatie ervan is in handen van Platform UWV. Voorzitter Jan Wieman: "De bijeenkomst neemt arbeidsdeskundigen mee in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen. We laten zien wat voorzieningen kunnen betekenen voor mensen die gereintegreerd moeten worden of aan het werk willen blijven ondanks hun beperking.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Ontwikkeling en toekomst van de arbeidsmarkt

Inleiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de Summer course van pensioenfonds PFZW.28 augustus 2019 Het gesproken woord geldt. Hartelijk dank voor uw uitnodiging om een bijdrage te leveren aan uw summer course. Mij is gevraagd om als voorzitter van de SER iets te vertellen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe ik aankijk tegen de toekomst van de arbeidsmarkt. Dat wil ik graag doen, maar ik kan er eigenlijk niet omheen ook iets te zeggen over het pensioenakkoord.

Bron: 
SER

Lees verder

Modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar bij de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie die op 27 september a.s. van start gaat. Heeft u interesse, meld u dan snel aan. De lessen vinden plaats in Utrecht, Moeder Teresalaan 200, van 10.00 tot 17.00 uur.<br /> Meer informatie over de leergang vindt u via opleiding en training.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

Utrecht, 26 augustus 2019 Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot een succes te maken.

Bron: 
Kenniscentrum Phrenos

Lees verder

73 verzoeken Vangnetuitkering Participatiewet over 2018

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft van 73 gemeenten een aanvraag ontvangen voor een vangnetuitkering (VU) Participatiewet over het jaar 2018 voor een totaalbedrag van ruim € 45 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het macrobudget 2020 en de uitname bedraagt dan ca. 0,7%.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Succesverhalen over banen voor kwetsbare groepen

De overheid publiceerde onlangs 14 succesverhalen over manieren om banen te creëren: Banenafspraak: gewoon DOEN!. Bij 2 van deze projecten was RadarAdvies betrokken. In Drenthe startten we in 2015 het project op, waarin de eerste ervaring met functiecreatie is opgedaan. Dat resulteerde in het plaatsen van de eerste kandidaten. Bij de politie evalueerden we een succesvol project dat talent met autisme koppelt aan het screenen van camerabeelden in opsporingsonderzoeken.

Bron: 
Radar Advies

Lees verder

Het zwartepieten over de Wab is begonnen

Het zwartepieten over de Wab is begonnen
Het zwartepieten over de Wab is begonnen
Het zwartepieten over de Wab is begonnen

De mogelijke gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengen meerdere partijen in een spagaat en leggen ook spanningen tussen de verschillende betrokken partijen bloot. Het wetsvoorstel kan in de huidige vorm immers verstrekkende gevolgen hebben voor de arbeidsmarktpositie de doelgroepen van de banenafspraak en beschut werk.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Toepassing IHW 2.0 in de praktijk

Groningen draait pilot met inclusief herontwerp arbeidsorganisaties<br /> In bijna elke organisatie is wel plek te maken voor iemand uit de doelgroep Banenafspraak. Maar als een organisatie echt aan de slag wil met inclusie en duurzame inzetbaarheid , helpt het om de hele organisatie door te lichten en zo nodig anders in te delen. De nieuwe methode IHW 2.0 biedt gegarandeerd eye openers, zo ervaart men in Groningen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk

Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk

Cedris waarschuwt dat de huidige voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) serieuze negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Door een duurder payroll-regime wordt het voor werkgevers veel minder aantrekkelijk om mensen uit deze doelgroep werk te geven en kunnen sw-bedrijven extra kosten tegemoet zien.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Pagina's