Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'

Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'
Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'
Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'

Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Tevens werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
AWVN

Lees verder

Presentatie CIAO op het 36e International Congress for Occupational Safety and Health

Op 6 november 2019 heeft Henny Mulders namens CIAO een presentatie gegeven op het 36e International Congress for Occupational Safety and Health in Düsseldorf. Hij sprak over onze ervaringen met het Inclusief Herontwerp van Werk.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

UWV - Regio in beeld

Op 30 oktober publiceerde UWV de 'Regio in Beeld' voor de 35 arbeidsmarktregio's. Per regio wordt inzicht gegeven in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Tevens verscheen het rapport <a href='https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/Moeilijk_vervulbare_va... target='_blank'>Moeilijk vervulbare vacatures</a>', een regionaal overzicht van beroepen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Gemeenten hebben te weinig oog voor duurzame participatie van jongeren met arbeidsbeperking

5 november 2019 Door de redactie Geen reacties Gemeenten en netwerkpartners slagen er volgens onderzoek door Toezicht Sociaal Domein steeds beter in om jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar een baan, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en het aantal uitkeringen daalt. Maar zo'n 40 procent van deze jongeren zit nog altijd thuis. En ook de groep die wel werk vindt, heeft moeite een baan te behouden.

Bron: 
Klik

Lees verder

Kritiek op wetsvoorstel quotum arbeidsbeperkten

5 november 2019

Dinsdag 5 november debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing. Het wetsvoorstel creëert de mogelijkheid tot het opschorten van een heffing voor zowel overheid als private bedrijven voor het niet bereiken van de doelstelling in het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking als die doelstelling in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd.

Bron: 
Eerste Kamer

Lees verder

FNV: Tweede Kamer, stem tegen de nieuwe Wajongmaatregelen

FNV: Tweede Kamer, stem tegen de nieuwe Wajongmaatregelen
FNV: Tweede Kamer, stem tegen de nieuwe Wajongmaatregelen
FNV: Tweede Kamer, stem tegen de nieuwe Wajongmaatregelen

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen woensdag over de Wajong, waarbij Van Ark 4 Wajong-regelingen ineen wil schuiven. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: 'De Wajongers hebben er niet om gevraagd, om deze zogenaamde vereenvoudiging. Zij weten uitstekend waar zij aan toe zijn op dit moment en onder welke regeling zij vallen. Van Ark verkoopt de regeling alsof niemand er op achteruit zou gaan. Dat is pertinent onwaar. Wij vinden dat kwalijk en het maakt ons boos.

Bron: 
FNV

Lees verder

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie

Vorige week donderdag verscheen de whitepaper 'Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?' van TNO. De publicatie bespreekt de mogelijkheden van inclusieve technologie. Daarbij wordt uitgegaan van de uitdagingen van werkzoekenden en werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Onderscheid wordt gemaakt op basis van vijf categorieën. Kennis en innovatie van doorslaggevend belang Werk is heel belangrijk voor mensen. Het biedt bestaanszekerheid, uitdaging en zingeving.

Bron: 
Inclusievetechnologie

Lees verder

Regionale trendrapportage Banenafspraak

Het UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal 2019 uitgebracht.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Stimuleren aannemen mensen met een arbeidsbeperking

'Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie.' Diverse regelingen kunnen hierbij helpen.<br /> <br /> Bron: Rijksoverheid

Bron: 
Redactie

Lees verder

Jonggehandicapte werkt vaker, maar is wel armer geworden

Jongeren met een arbeidsbeperking hebben vaker een baan, maar ook een lager inkomen en meer financiële onzekerheid sinds in 2015 de Participatiewet is ingevoerd. Dit blijkt uit onderzoek dat SEO in samenwerking met Panteia heeft uitgevoerd met subsidie van Instituut Gak.Wat bleek? Van de jongeren die op hun achttiende instroomden in de oude regeling, had 29 procent na drie jaar een baan. Bij de eerste 18-jarigen onder de nieuwe wet was dat 38 procent, ook na drie jaar.

Bron: 
OVAL

Lees verder

Pagina's