Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Meer regie nodig bij hulp jongeren met afstand arbeidsmarkt

Dit laat de VNG weten in een reactie op de brief die minister van Engelshoven en staatssecretaris van Ark hebben geschreven aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA). De VNG heeft gezamenlijk met de andere betrokken partners Divosa, Ingrado, MBO Raad, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en SBB op deze brief gereageerd.

Bron: 
VNG

Lees verder

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Daar staat tegenover dat er ongeveer 300.000 jongeren zijn tussen de 16-27 jaar bij wie sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Bron: 
Redactie

Lees verder

Najaarscongres 'Iedereen doet mee'

Op 5 november 2019 vindt het NVvA & AKC Najaarscongres "Iedereen doet mee" plaats bij Pathé in Ede.  Er is een inspirerend programma samengesteld met medewerking van diverse sprekers. Fred Zijlstra presenteert "Inclusief werk voor iedereen, een methodiek voor arbeidsdeskundigen". Er is verder ruimte om te netwerken en elkaar te ontmoeten, er is een informatiemarkt over lopende onderzoeken, pilots Technologie en Inclusie, promotietrajecten en zijn er opleiders en overige sponsoren aanwezig.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Inspiratiebundel VNG over Inclusief Werkgeverschap

Vorige week is de nieuwe inspiratiebundel voor VNG gepubliceerd met als thema: Inclusief Werkgeverschap. Jobstap mocht hier een vanuit 20 jaar kennis & ervaring een bijdrage aan leveren. Zoals genoemd wordt in de bundel begeleiden wij diverse gemeenten in Nederland bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden.

Bron: 
Stichting Jobstap

Lees verder

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2'. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema's in deze publicatie. Dit zijn enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2. Een gunstige economische situatie is een voedingsbodem voor investeringen van werkgevers in duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Bron: 
Sociaal Cultureel Planbureau

Lees verder

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Nieuwsbericht | 04-10-2019 | 15:50Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Wat iemand in huis moet hebben voor de arbeidsmarkt

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Werkgevers vragen tegenwoordig andere kwaliteiten van personeel dan vroeger. Wat hebben werkzoekenden nodig om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers? Uit onderzoek van UWV blijkt dat dit een combinatie is van uitgebreide vakkennis en specifieke vaardigheden die gebaseerd zijn op algemene kennis, houding en gedrag.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Goede data arbeidsbeperkten cruciaal voor slagen Banenafspraak

Als het de overheid menens is om voor 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen (en de Banenafspraak na te komen), dan moeten dienstverlening aan werkgevers en de bestanden over werkzoekenden met een arbeidsbeperking eindelijk op orde komen. Dat verdienen mensen die op zoek zijn naar een baan en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een publicatie van dagblad Trouw.

Bron: 
VNO-NCW

Lees verder

Start onderzoek WGA: Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Nieuwsbericht | 01-10-2019 | 00:00Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting. Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daarom een uitkering hebben van UWV, hebben vaak moeite om een baan te vinden die past bij hun mogelijkheden en beperkingen.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Twee jaar praktijkvoorbeelden - Programmaraad

Op de site van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, www.samenvoordeklant, zijn in de loop der jaren vele praktijkverhalen verschenen. Deze artikelen beschrijven specifiek projecten, die gericht zijn op het beter functioneren van de regionale arbeidsmarkt, in het bijzonder voor mensen met een grotere afstand tot die arbeidsmarkt. De Programmaraad heeft daarom besloten de balans op te maken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's