Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Caught somewhere in time: Het conceptualiseren, meten en voorspellen van duurzame inzetbaarheid

Op 27 juni 2019 heeft Bram Fleuren zijn proefschrift over duurzame inzetbaarheid verdedigd. De centrale vraagstelling binnen het proefschrift is welke factoren de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg bepalen. De definitie die wordt geformuleerd, positioneert duurzame inzetbaarheid als het vermogen van mensen om te functioneren op het werk en binnen de arbeidsmarkt op lange termijn.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad

Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad
Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad
Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, nam maandag 24 juni jl. deel aan een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. Deze afspraak tussen overheid en werkgevers draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
VNO-NCW Midden

Lees verder

'Perspectief op Werk'-plan in de startblokken

2 miljoen euro om huidige kansen op arbeidsmarkt snel te benutten Op 28 juni hebben LWV-kringvoorzitter Frank Nelissen en wethouder Alexander Vervoort namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hun handtekening gezet onder de aanvraag 'Perspectief op Werk'. Met deze bijdrage van het Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste 350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning.

Bron: 
LWV

Lees verder

Persoonlijke dienstverlening en scholing is succesvol

Het aanbieden van persoonlijke dienstverlening, maatwerk en scholing om mensen aan het werk te helpen is succesvol. Dat zei Prof. Dr. Pierre Koning, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid, op een bijeenkomst georganiseerd door de SER en Stichting van de Arbeid. De VCP pleit al jaren voor zo´n aanpak. Dienstverlening Volgens Pierre Koning waren er in het verleden weinig aanwijzingen dat scholing effectief was. Dit beeld is aanzienlijk verbeterd, vooral voor de lange termijn.

Bron: 
Vakcentrale voor Professionals

Lees verder

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:37Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren krijgen steeds meer mensen uit deze doelgroep een plek bij een reguliere werkgever.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Nieuwe scholingsbudget ook voor mensen met een arbeidsbeperking?

Nieuwe scholingsbudget ook voor mensen met een arbeidsbeperking?
Nieuwe scholingsbudget ook voor mensen met een arbeidsbeperking?
Nieuwe scholingsbudget ook voor mensen met een arbeidsbeperking?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen. De portal 'Op naar de 100.000 banen' plaatst daarom wekelijks één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak: Ja. De nieuwe regeling STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is bedoeld voor iedereen.

Bron: 
VNO-NCW Midden

Lees verder

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Bron: 
NVvA

Lees verder

Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

(persbericht van MEE) Op 19 juni 2019 heeft MEE het Trend- en signaleringsrapport 2019 uitgebracht. Hierin is te lezen hoe mensen met een beperking nog steeds vastlopen in wet- en regelgeving, die juist bedoeld zijn om hen te helpen. Vaak leidt dit tot schrijnende situaties. In het rapport staan de knelpunten in het zorgsysteem beschreven, die de MEE cliëntondersteuners het afgelopen jaar in hun dagelijkse werk zijn tegengekomen.

Bron: 
NVAVG

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid is tweerichtingsverkeer

Overduurzameinzetbaarheid.nl is onderdeel van Vakmedianet groep. Vakmedianet groep maakt gebruik van cookies en fingerprints. Deze cookies en fingerprints worden gebruikt om de websites van Vakmedianet goed te laten functioneren en het gebruik van de websites te analyseren en te kunnen verbeteren.

Bron: 
Over duurzame inzetbaarheid

Lees verder

Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend

Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelgeving Wajong. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving. "Ik wil Wajongers zo meer duidelijkheid en zekerheid geven", zegt Van Ark.

Bron: 
MKB Nederland

Lees verder

Pagina's