Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019

Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019

Werkgevers zeggen duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden, maar de praktijk is nog weerbarstig. De maatregelen die genomen worden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren nemen niet toe, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid.Duurzame Inzetbaarheid blijkt meer dan ooit een strategisch aandachtspunt.

Bron: 
Doorzaam

Lees verder

Scholing vergroot baankans werkzoekenden op lange termijn

Scholing vergroot baankans werkzoekenden op lange termijn
Scholing vergroot baankans werkzoekenden op lange termijn
Scholing vergroot baankans werkzoekenden op lange termijn

Peijen vergeleek voor zijn onderzoek de resultaten van het Philips werkgeversplan (WGP) met de effecten van het activeringsbeleid van het UWV. Eerder onderzoek liet zien dat investering in menselijk kapitaal de baankansen op korte termijn met 18 procent verhoogt. Het is de eerste keer dat de langetermijneffecten zijn gemeten.

Bron: 
Univers Online

Lees verder

OVAL dient reacties in op voorgenomen wijziging Participatiewet en Ziektewet

De centrale beleidsinzet van het kabinet is dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Het betreft met name mensen met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en vallen onder de doelgroep banenafspraak of aangewezen zijn op beschut werk. OVAL onderschrijft de centrale beleidsinzet volledig. In de dagelijks praktijk geven veel van onze leden hier met succes uitvoering aan.

Bron: 
OVAL

Lees verder

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Dinsdag 16 april 2019
Deze studie brengt in kaart hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt'.

Bron: 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Lees verder

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Nieuwsbericht | 03-06-2019 | 07:00Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs

Nieuwsbericht | 29-05-2019 | 13:31Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat vandaag is gepubliceerd.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in logistiek

Er is een groot personeelstekort in de logistieke en transport sector. Statushouders zijn gemotiveerd om te werken en kunnen - met de juiste begeleiding - vacatures vullen en in hun eigen onderhoud voorzien. Welke rol nemen uitzenders bij de arbeidsmarktintegratie van deze mensen?     Interview met Joop de Boer, werkzaam als Accountmanager Werkgeversservicepunten bij Olympia Uitzendbureau en met Johan Hilferink, partner binnen Logistic Force en eigenaar van Logistic Force Apeldoorn B.V.

Bron: 
Flexnieuws

Lees verder

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

Nieuwsbericht | 28-05-2019 | 15:34De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico's tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Breed Offensief stelt gemeenten voor dilemma

De maatregelen die het kabinet voorstelt als onderdeel van het 'Breed Offensief' bieden mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op een baan. Daarover is Divosa positief. Er is ook een keerzijde: de betere kansen voor deze groep gaan volgens gemeenten ten koste van de kansen van andere mensen die - door andere oorzaken - net zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Pagina's