Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd
Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd
Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen betaald werk gevonden.

Slechts 16 deelnemers gestopt De andere helft van de groep van uitstromers bestaat uit deelnemers die zijn verhuisd, aan een studie zijn begonnen of om overige redenen niet meer uitkeringsgerechtigd zijn.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Bijdrage van CIAO aan kick-off Kennisplatform Passend Werk

CIAO neemt deelnemers mee in  hun praktijkervaring en geven tips om werkprocessen duurzaam inclusief te organiseren in de workshop  "Inclusief organiseren in de praktijk" op de  kick-off  van het Kennisplatform Passend Werk. Op grond van jarenlange ervaring vertellen de sprekers over hun ervaringen met inclusief organiseren. Inclusief werken is van meerwaarde voor de doelgroep, zittend, re-integrerend personeel én werkgevers.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk

Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek. Dit blijkt uit het onderzoek 'Thermometer beschut werk, wel budget, weinig werkplekken' dat voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), Gerrit van der Meer aan staatssecretaris Van Ark heeft overhandigd tijdens het jaarlijks congres van de LCR. Beschut werk is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet.

Bron: 
Ieder(in)

Lees verder

'Iedereen is beperkt tot hij op de goede plek zit. Verdiep je in de kwaliteiten van mensen met een beperking.'

Rolf Schrama spreekt op 13 juni op HR Horizon over het belang van inclusiviteit. Iedereen heeft, zichtbaar of onzichtbaar, een beperking, stelt hij: 'Wie zich bewust is van zijn eigen beperking, oordeelt anders over anderen, leeft zich beter in.' Rolf Schrama (44) werd geboren met een zeldzame vorm van dwerggroei. Lopen was vrijwel uitgesloten en leren zou problematisch worden, voorspelde zijn arts.

Bron: 
ZiPconomy

Lees verder

Jongvolwassenen en de knelpunten rondom het praktijkleren 24 april 2019

In een door het NJI en Movisie georganiseerde bijeenkomst kwamen mensen uit de uitvoeringspraktijk bijeen. Ze bespraken aan de hand van een drietal casussen welke gevolgen kwetsbare jongeren (16-27) kunnen ondervinden van de knelpunten rondom het leren in de praktijk en vooral ook welke oplossingen er mogelijk zijn. Een 17-jarige jongen is vanwege gedrags- en motivatieproblemen uitgevallen op het reguliere VMBO en terecht gekomen op een VMBO-leerwerktraject.

Bron: 
Movisie

Lees verder

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

Gemeenten worden financieel niet gestimuleerd om alle mensen met een beperking aan een baan te helpen. Het is voor de gemeentekas aantrekkelijker om kansrijke bijstandsontvangers aan het werk te krijgen, dan niet bijstandsontvangers en mensen die veel begeleiding en subsidie nodig hebben om aan het werk te gaan. Alternatieve financiering kan ervoor zorgen dat er meer bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Keuze te over bij kick-off kennisplatform passend werk

Op 14 mei 2019 is de eerste bijeenkomst van het nieuwe kennisplatform passend werk. Verschillende sprekers delen hun ervaringen en do’s en don’ts op het gebied van het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kennisplatform wordt georganiseerd door SBCM, Cedris en Locus. Kom jij ook?

Bron: 
Redactie

Lees verder

Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?

Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?
Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?
Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?

Vandaag gesprek gevoerd met werkgever, die een stagiaire na een jaar stage, een contract wil aanbieden. Deze jongen is serieus, gemotiveerd, correcte omgangsvormen en houdt zich prima aan de afspraken. Hij heeft op eigen kracht laten zien, dat hij bij een reguliere werkgever aan de slag kan.<br /> Na dit gesprek stuur ik een mail met de regelingen/afspraken die er zijn. Ik deel deze graag met mijn netwerk:

Bron: 
Redactie

Lees verder

Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer

Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer
Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer
Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer

Nieuwsbericht | 19-04-2019 | 09:00Dinsdag 16 april bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan Stadslandgoed de Kemphaan in Almere. Daar heeft zij met eigen ogen gezien hoe je samen werk kunt maken van de participatiewet. De wet wordt in de bossen en de houtzagerij van Staatsbosbeheer praktisch in de praktijk gebracht door samenwerking van verschillende overheden.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

Als gemeenten mensen met een goede kans op werk uit de bijstand helpen, besparen zij maximaal op de uitkering en hoeven ze minimaal subsidies en begeleidingskosten in te zetten. De financieringsmethode is niet de beste prikkel voor gemeenten om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. Op dit moment is het aantal plaatsingen van mensen met een beperking lager dan geraamd. De subsidies en middelen blijven mogelijk onderbenut. Bovendien is de methode complex.

Bron: 
Centraal Planbureau

Lees verder

Pagina's