Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Nieuwsbericht | 23-05-2019 | 09:50Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling

Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling
Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling
Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling

Een andere behandeling van uitkeringsgerechtigden met meer persoonlijke aandacht leidt tot gezondere en meer zelfverzekerde uitkeringsgerechtigden, dat zei wetenschappelijk begeleider Ruud Muffels zaterdag over de tussentijdse bevindingen van het vertrouwensexperiment met de Participatiewet in de gemeente Tilburg.

Meer vraaggerichte begeleiding en bejegening De hoogleraar deed de uitspraak zaterdag bij een bijeenkomst over het Tilburgse bijstandsexperiment.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker

Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker
Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker
Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker

Wie in de bijstand zit maar parttime werkt heeft een veel grotere kans op uitstroom via een betaalde baan, concludeert Divosa uit haar factsheet Parttimewerk in de bijstand. Wat is er voor gemeenten te winnen, welke instrumenten helpen met het stimuleren van parttimewerk, en waar moeten gemeenten rekening mee houden?

Opstap Uit de factsheet blijkt dat parttimewerk een effectieve opstap kan zijn richting een betaalde baan en uitkeringsonafhankelijkheid.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Online kenniscentrum voor een inclusieve Rijksoverheid

In 2024 moeten er in totaal 3.340 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan hebben gevonden bij de Rijksoverheid. Dat draagt bij aan een inclusieve werkomgeving en meer diversiteit op de werkvloer. Ben je betrokken bij het waarmaken van deze ambitie? In het onlangs gelanceerde Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid vind je informatie, handreikingen en praktische tips om passend werk te creëren en kwetsbare groepen aan het werk te helpen en houden.

Bron: 
A+O Fonds Rijk

Lees verder

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

De krapte op de arbeidsmarkt is het gesprek van de dag onder ondernemers. Ook jij als werkgever zult moeten inspelen op de veranderde arbeidsmarkt, waar de mensen die nog langs de kant staan waarschijnlijk niet voldoen aan het ideale plaatje. Hoe kun je dan toch de druk bij bestaande medewerkers verlichten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opnemen in je bedrijf?  Sprekers: prof.dr.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer

Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer
Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer
Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer

Hoewel duurzame inzetbaarheid in de meeste bedrijven prominent op de agenda staat, investeren werkgevers over het algemeen toch aanzienlijk minder in training en opleiding van oudere werknemers. En ouder betekent hierbij 45-plus. Overigens ligt dat niet alleen aan de werkgever. Ook de oudere werknemer heeft extra stimulans nodig om weer in de schoolboeken te duiken. Dat blijkt uit een onderzoek van NetSpar, een denktank die zich bezighoudt met vraagstukken rondom het pensioen en vergrijzing.

Bron: 
PW

Lees verder

Debat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

Debat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen
Debat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen
Debat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

Vinden mensen met een arbeidsbeperking moeilijker een werkplek na sluiting van sociale werkplaatsen? De Kamer debatteerde onlangs met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Dit meldt Tweede Kamer. Mensen met een arbeidsbeperking moeten minder in sociale werkplaatsen en meer in gewone bedrijven gaan werken, zo was het streven van het vorige kabinet.

Bron: 
De Nationale Zorggids

Lees verder

Kan de maandag ook een zaterdag worden?

De V&VN heeft onder haar leden onderzoek gedaan naar oplossingen voor personeelstekorten in de zorg. Hieruit kwam naar voren dat 69% van de zorgmedewerkers nu een hogere werkdruk ervaart dan een jaar geleden. Slechts 35% van de deelnemers ziet zichzelf over 5 jaar nog in dezelfde baan en 13% overweegt serieus om de zorg te verlaten. Slechte signalen dus, terwijl er op korte termijn 125.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. En dat tekort lost zichzelf niet op. We moeten iets doorbreken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vooraankondiging modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie 2.0 (IAO)

In september start CIAO een modulaire leergang t.b.v. de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO). In de opleiding ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek. De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie, alsook voor professionals.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Banenafspraak: Midden-Limburg best presterende regio van Nederland!

Onlangs is de Trendrapportage banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2018 verschenen. In deze rapportage wordt gemeld hoe elke arbeidsmarktregio presteert ten aanzien van het invullen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij is Midden-Limburg uit de bus gekomen als de best presterende regio van heel Nederland. Een compliment aan alle ondernemers die deze mensen een kans hebben gegeven. De doelstelling voor 2018 was om tot en met 31 december 2018 43.

Bron: 
LWV

Lees verder

Pagina's