Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Kan de maandag ook een zaterdag worden?

De V&VN heeft onder haar leden onderzoek gedaan naar oplossingen voor personeelstekorten in de zorg. Hieruit kwam naar voren dat 69% van de zorgmedewerkers nu een hogere werkdruk ervaart dan een jaar geleden. Slechts 35% van de deelnemers ziet zichzelf over 5 jaar nog in dezelfde baan en 13% overweegt serieus om de zorg te verlaten. Slechte signalen dus, terwijl er op korte termijn 125.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. En dat tekort lost zichzelf niet op. We moeten iets doorbreken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vooraankondiging modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie 2.0 (IAO)

In september start CIAO een modulaire leergang t.b.v. de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO). In de opleiding ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek. De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie, alsook voor professionals.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Banenafspraak: Midden-Limburg best presterende regio van Nederland!

Onlangs is de Trendrapportage banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2018 verschenen. In deze rapportage wordt gemeld hoe elke arbeidsmarktregio presteert ten aanzien van het invullen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij is Midden-Limburg uit de bus gekomen als de best presterende regio van heel Nederland. Een compliment aan alle ondernemers die deze mensen een kans hebben gegeven. De doelstelling voor 2018 was om tot en met 31 december 2018 43.

Bron: 
LWV

Lees verder

Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak

Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak
Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak
Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak

Het 'breed offensief' voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking krijgt zijn beslag. Afgelopen week werd het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gepubliceerd ter internetconsultatie.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten
Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten
Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Het rijk stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor betere begeleiding naar werk van mensen met een lichte psychische stoornis in de Participatiewet of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 200 mensen uit de doelgroepen kunnen daarmee een Individuele plaatsing en steun-traject (ips-traject) krijgen.

Aanvragen tot en met november Subsidies kunnen vanaf deze maand worden aangevraagd bij het UWV.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Nieuwsbericht | 01-05-2019 | 10:32Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd. Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Kabinet versimpelt het aannemen van gehandicapten voor werkgevers

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken op internet heeft gepubliceerd. Daar kunnen belangenclubs en burgers op reageren. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State en vervolgens wordt het bij het parlement ingediend. 
Het pakket aan maatregelen is de uitwerking van het 'breed offensief' dat Van Ark eind vorig jaar aankondigde.

Bron: 
OVAL

Lees verder

Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met 'common mental disorders'

Op 1 mei 2019 treedt een ministeriële regeling in werking die inzet van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij mensen met common mental disorders (CMD) bevordert. Het doel van de subsidieverstrekking is te onderzoeken in hoeverre inzet van IPS-trajecten, gericht op werkhervatting, eveneens waardevol is bij personen met mildere psychische aandoeningen en of toepassing van het IPS-model voor deze specifieke groep aanpassing behoeft.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Lancering werkwebautisme.nl

Deze online gids is ontwikkeld door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, Gezondheidswetenschappen UMC Groningen, Kenniscentrum zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Academische Werkplaats Autisme. Het is een solide wetenschappelijk onderbouwd platform met een inhoud en vormgeving die speciaal gericht is op de doelgroep. Een fantastische, online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Factsheet Horeca, catering en verblijfsrecreatie

De horeca profiteert al jaren van de bloeiende economie. Voor 2019 verwacht ING een omzetgroei van 2%. Doordat het goed gaat met de economie hebben Nederlanders meer te besteden. Het vinden en behouden van vakbekwaam personeel is echter voor horecaondernemers een grote uitdaging. Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. De vraag naar horecapersoneel blijft de komende tijd hoog. UWV verwacht dat er in 2019 en 2020 jaarlijks ruim 100 duizend vacatures ontstaan.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's