Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Cijfers over de uitwerking van de Participatiewet 2015-2019

Cijfers over de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Na de invoering van deze wet zijn er minder personen met een bijstandsuitkering, er zitten meer mensen langdurig in de bijstand en zijn er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Lees verder over de gevolgen van de Participatiewet voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Wet Banenafspraak werkt

De Wet banenafspraak werkt. Onderzoekers van Panteia bevestigen de positieve trend van de groei van het aantal extra banen.<br /> <br /> Die bemoedigende conclusie legt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor aan de Tweede Kamer. Zij doet dat in een brief bij de aanbieding van het rapport van de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak
Vereenvoudigde banenafspraak in de maak
Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met een wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Sinds 2013 bestaat er een 'banenafspraak' tussen de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
PW

Lees verder

Aanbiedingsbrief bij onderzoek effecten lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer het onderzoek effecten lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met de Participatiewet

Uitkomsten van de derde meting van het ervaringsonderzoek Participatiewet.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

Op 7 november jl. stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Beschut werk komt langzaam op gang

Beschut werk komt langzaam op gang
Beschut werk komt langzaam op gang
Beschut werk komt langzaam op gang

Na een moeizame start is het realiseren van beschut werk op gang gekomen. De verschillen tussen gemeenten, die in 2048 minimaal 30.000 beschutte werkplekken moeten hebben gerealiseerd, zijn groot. Sommige gemeenten hebben veel meer moeite om beschut werk te realiseren, anderen hebben meer beschutte werkplekken gerealiseerd dan beoogd. Gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van loonkostensubsidie.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk.

Bron: 
Sociaal Cultureel Planbureau

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'

Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'
Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'
Eerste Kamer stemt in met wijziging 'Quotumwet'

Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Tevens werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: 
AWVN

Lees verder

Pagina's