Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Beter werk is een nieuwe maatschappelijke opdracht

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. De raad doet negen voorstellen om goed werk voor meer mensen te bevorderen en te faciliteren. Hier een samenvattend overzicht.

Bron: 
Sociale Vraagstukken

Lees verder

De staat van het sociaal domein

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor heel wat beroering gezorgd. Mooie ambities, hoge verwachtingen, veel gerealiseerd, maar ook de nodige hindernissen ondervonden. Vijf naar na de decentralisaties is het goed de balans op te maken. Waar staan we nu? Wat ging goed, wat minder en wat hadden we niet verwacht?

Bron: 
Redactie

Lees verder

Besluit gelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollwerknemers

Per 1 januari 2020 treden maatregelen in werking die betrekking hebben op de gelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollwerknemers. Het Besluit hiertoe gaat specifiek over werknemers met een beperking, die gedetacheerd worden. Door het Besluit kan een werkgever voor werknemers vanuit de sociale werkvoorziening de cao Wsw blijven toepassen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Niemand is arbeidsongeschikt!

Op 28 november vond in België een symposium plaats rond re-integratie van langdurig zieken, georganiseerd door ACV en Samana vzw. Onder meer Algemeen Directeur van GTB Vlaanderen Luc Henau was aan het woord. Hij hield een vurig betoog over waarom er in onze samenleving eigenlijk geen plaats hoort te zijn voor het woord 'arbeidsongeschikt'. Een term die volgens Henau niets meer doet dan segregeren.

Bron: 
Redactie

Lees verder

FNV: 'VNG, werk mee aan cao Participatiewet'

De FNV is verheugd dat de VNG haar resolutie ‘een vitale lokale samenleving’ uit 2013 heeft aangepast. Daarmee komt de weg vrij voor een cao voor de meest kwetsbare werknemers in Nederland. ‘Wij willen een cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, die onder de Participatiewet werken in beschut werk of gedetacheerd zijn bij een andere werkgever. We willen hierover snel met de VNG in gesprek’, zegt FNV-bestuurder Peter Wiechmann.

Bron: 
Redactie

Lees verder

SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen
SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen
SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting.

Dit constateert de SER na een inventarisatie van de huidige wet en regelgeving en de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werknemer, werkzoekende, werkgever en overheid.

Bron: 
SER

Lees verder

Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom is er 8 miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Wat blijkt? Op veel gebieden is de positie van mensen met een beperking verslechterd sinds de invoering in 2016. De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe, wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien en er zijn meer gedwongen behandelingen en opnames. Ook is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen

Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen
Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen
Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen

Duurzame inzetbaarheid mag niet meer alleen het domein zijn van een stafafdeling, maar moet in 2020 integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Dat vindt Martine Bolhuis, managing partner Open bij Centraal Beheer. Organisaties kunnen dat thema aanpakken langs vier assen: gezondheid, de werk-privébalans, talent en mobiliteit. Martine Bolhuis ziet vier ontwikkelingen die maken dat werkgevers volgend jaar serieus aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel moeten werken.

Bron: 
PW

Lees verder

Participatiewet werkt niet: 'Arbeidsmarkt is een Champions League-wedstrijd geworden'

Werkgevers hebben moeite vacatures te vervullen, maar mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' plukken daar nauwelijks de vruchten van. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De arbeidsmarkt is een Champions League-wedstrijd geworden, stellen twee deskundigen, onder wie Fred Zijlstra, wetenschappelijk directeur van CIAO. Er moeten nieuwe, eenvoudigere banen komen. Oorspronkelijk van: Volkskrant

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's