Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

SZW wetenschapsdag

Op 8 oktorber presenteert Gemma van Ruitenbeek op de SZW wetenschapsdag "Monitoren van de werkcapaciteit van mensen met beperkingen".

Inhoud: Participatie in een reguliere betaalde baan heeft een positief effect op de mentale gezondheid van mensen met een beperking.[1] Ondanks de beperkingen kunnen deze mensen een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat afhankelijk van persoonlijke begeleiding en passend werk. Hoe kunnen kan deze persoonlijke begeleiding versterkt worden in de dagelijkse werkpraktijk?

Er is een quotumcalculator voor de sector overheid beschikbaar

Wilt u berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zes stappen vast.

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor betrouwbaar meetinstrument voor doelgroep Participatiewet

Het bewijs dat de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor een betrouwbaar meetinstrument is voor de doelgroep Participatiewet is geleverd en gepubliceerd. Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie hebben samen met Ute Hülsheger (Maastricht University) een artikel gepubliceerd in de 'Journal of Occupational Rehabilitation' over de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, een instrument dat ontwikkeld is voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Op donderdag 24 mei 2018 vindt het Kennis- en Participatiefestival plaats in 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch. CIAO zal ook workshops verzorgen tijdens het festival. 

Jaarverslag CIAO 2017

Lees hier onder andere over de ontstaansgeschiedenis van CIAO en hoe CIAO in de praktijk een bijdrage levert aan duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aan het woord: Gemma van Ruitenbeek, Fred Zijlstra, Henny Mulders, Job Cohen, Rianne Letschert en de doelgroep.

Pagina's