Terug naar boven

Duurzame inclusie; een vraaggestuurde benadering, bijdrage van CIAO aan Praktijkdag Programmaraad.

Organisaties kampen in toenemende mate met bezettings- en inzetbaarheidsproblemen. Wat is nodig om inclusie als oplossing in te zetten voor personeelsproblemen? De verplichte inclusie van mensen uit de doelgroep Banenafspraak wordt veelal gezien als last. Wat is nodig om inclusie als oplossing in te zetten voor personeelsproblemen?

Lees meer over onze bijdrage op de site van de Programmaraad of download de presentie "Duurzame inclusie; een vraaggestuurde benadering."