Terug naar boven

Bijlage 2 bij Kamerbrief - Cijfers uitvoering Participatiewet

Factsheet
Auteur(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: vrijdag, 8 december, 2017
Samenvatting:

Er zijn duidelijke signalen dat de economie en de arbeidsmarkt zich aan het herstellen zijn van de crisis. Het aantal mensen met betaald werk neemt toe en de werkloosheid neemt af. Deze positieve ontwikkeling zien we vertraagd terug in de ontwikkeling van de bijstand.

Bron: Website Tweede Kamer
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , beschut werk , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Re-integratie , Wajong , Werkgevers , Wettelijk minimumloon