Terug naar boven

Voor wie

CIAO is een universitair expertisecentrum dat bedoeld is voor organisaties en professionals die de duurzame arbeidsparticipatie van werkenden en werkzoekenden nastreven.

Bevordering duurzame arbeidsparticipatie van werkenden en werkzoekenden!

De eisen die aan werknemers gesteld worden, zijn in de afgelopen decennia sterk veranderd (lees meer hierover onder Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt). Er wordt een steeds hoger opleidingsniveau gevraagd en bovendien wordt een groter beroep gedaan op sociale vaardigheden, stressbestendigheid en flexibiliteit.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel werkenden als werkzoekenden. Een belangrijk deel van de werkenden heeft moeite om aan de toenemende werkeisen te blijven voldoen. Veel werknemers ervaren werkdruk en psychische vermoeidheid en burn-outklachten onder werknemers nemen steeds verder toe.

Voor werkzoekenden hebben de ontwikkelingen tot gevolg dat een groeiende groep onder hen niet meer kan voldoen aan de gestelde eisen. Vacatures passen steeds minder bij hun capaciteiten en vaardigheden.

Er wordt in dit kader vaak gesproken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar feitelijk heeft de arbeidsmarkt een afstand tot mensen gecreëerd. Werk is namelijk zo georganiseerd, dat veel werknemers het werk niet duurzaam kunnen volhouden, omdat de mentale belasting te groot geworden is. Aan de andere kant kan een grote groep mensen niet participeren in betaald werk, omdat werk te complex is geworden.

Vraag- aanbod verkenning CIAO ondersteunt organisaties en professionals om het werk zo te organiseren, dat het past bij de (veranderende) capaciteiten en ambities van werkenden én werkzoekenden. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van mensen of anders gezegd: het door CIAO ontwikkelde model IHW houdt rekening met de ‘dynamische persoon-werk fit’.
Lees meer: