Terug naar boven

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is een gemeenschappelijk initiatief van de Universiteit Maastricht en UWV. Samen zetten wij onze kennis en expertise in om u te helpen de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

Iedereen mag meedoen

Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij. Daarom streven wij naar steeds meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland. Want in een inclusieve arbeidsorganisatie werken ook arbeidsbeperkte medewerkers naar eigen vermogen mee.

Kennis en expertise delen

Het vraagt wat extra’s van een bedrijf om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Over dat traject hebben wij veel kennis en expertise in huis, die wij graag delen met:

Onze activiteiten

We bieden u:

 • kennis over inclusieve arbeidsparticipatie:
  • de arbeidsmarkt
  • mensen met een arbeidsbeperking
  • de randvoorwaarden voor arbeidsparticipatie
  • ervaringen van inclusieve arbeidsorganisaties
 • onderzoek naar arbeidsparticipatie
 • kennisnetwerken en congressen
 • informatie dankzij onze deelname aan adviesraden en beleidscommissies over arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties!

Lees meer: 

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties