Terug naar boven

Expertisecentrum

Het Centrum Inclusieve arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van de Universiteit Maastricht dat in samenwerking met UWV is opgericht. CIAO biedt een kennisplatform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van de duurzame arbeidsparticipatie van werkenden en werkzoekenden, en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Duurzame arbeidsparticipatie voor iedereen

Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij. Daarom streven wij naar steeds meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland. Want een inclusieve arbeidsorganisatiemaakt optimaal gebruik van de diversiteit aan talenten op de arbeidsmarkt.

Kennis en expertise delen

Het vraagt wat extra’s van een bedrijf om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Over dat traject hebben wij veel kennis en expertise in huis, die wij graag delen met:

Onze activiteiten

We bieden u:

 • kennis over inclusieve arbeidsparticipatie:
  • de arbeidsmarkt
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • de randvoorwaarden voor arbeidsparticipatie
  • ervaringen van inclusieve arbeidsorganisaties
 • onderzoek naar arbeidsparticipatie
 • kennisnetwerken en congressen
 • informatie dankzij onze deelname aan adviesraden en beleidscommissies over arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties!

Lees meer: 

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties