Terug naar boven

Onderzoek en ontwikkeling

Om de kennis over inclusieve arbeidsorganisaties te vergroten, organiseren en begeleiden wij diverse ontwikkelings- en onderzoekstrajecten:

 

Inclusieve arbeidsorganisaties

De meeste organisaties willen in eerste instantie banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking om te voldoen aan de Quotumwet. Vaak blijkt dan in een later stadium dat de sociale innovatie in bredere zin meerwaarde heeft voor de organisatie. Verschillende pilots wezen uit dat het resultaat per organisatie verschilt. Door praktijkonderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de kritische succesfactoren van deze vormen van sociale innovatie.

 

Organisatieklimaat

We onderzoeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om participatie en duurzame inzetbaarheid op het werk te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij kijken we vooral welke bouwstenen nodig zijn voor een inclusieve werkplek en welke factoren leiden tot een duurzame integratie.

 

Acceptatie

We onderzoeken welke factoren invloed hebben op de sociale acceptatie van een medewerker met een arbeidsbeperking binnen een groep collega’s. Wat is acceptatie en hoe kunnen we acceptatie definiëren? Welke factoren beïnvloeden acceptatie (op het werk)?

 

Monitoring van arbeidsvermogen

De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) is een instrument dat organisaties kan helpen bij de begeleiding en ondersteuning van medewerkers met een arbeidsbeperking. De MWM geeft inzicht in hun werkgerelateerd gedrag en functioneren.