Terug naar boven

How and when stereotypes relate to inclusive behavior toward people with disabilities

Onderzoek
Auteur(s): Philippe T.J.H. Nelissen, Ute R. Hülsheger, Gemma M.C. van Ruitenbeek, Fred R.H. Zijlstra
Publicatiedatum: vrijdag, 18 september, 2015
Samenvatting:

Hoe en wanneer stereotypen in relatie staat tot inclusief gedrag gericht op mensen met een handicap. De richtlijnen van de Europese Commissie over maatschappelijk verantwoord ondernemen benadrukken het belang van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een beperking. De weg naar werk is echter bezaaid met hindernissen, bijvoorbeeld met negatieve stereotypen en attitudes van werkgevers en werknemers, die de benadering van mensen met een beperking op het werk beïnvloeden. In deze studie, bouwen we op de Reasoned Action Approach om in beeld te brengen hoe en wanneer stereotypen van werknemers ten opzichte van mensen met een beperking in relatie staat tot inclusief gedrag op het werk. In een steekproef van 313 werknemer-koppels, vonden we dat de relatie tussen stereotypen (gescoord door werknemers) en inclusief gedrag (gescoord door collega's) beïnvloed wordt door de houding van werknemers ten opzichte van collega’s met een beperking (doelgroep). Bovendien functioneert werkdruk in de relatie tussen stereotypen en inclusief gedrag als randvoorwaarde, zodanig dat deze relatie sterker is wanneer de werkdruk laag is. De resultaten en de praktische implicaties worden besproken in de discussie.

Keyword(s): Inclusieve arbeidsorganisatie

Document moet worden aangevraagd via fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl