Terug naar boven

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (versie voorjaar 2018)

Artikel
Auteur(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: maandag, 16 april, 2018
Samenvatting:

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie wanneer deze quotumheffing er komt.

Bron: Rijksoverheid
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Human Resource Management , Inclusieve arbeidsorganisatie , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Quotumheffing , Quotumwet , Werkgevers , Wet- en regelgeving