Terug naar boven

Potentieel arbeidsaanbod is kleiner én groter dan ‘één miljoen’

Artikel
Auteur(s): Bauke Kok & Mark Imandt
Publicatiedatum: dinsdag, 24 oktober, 2023
Samenvatting:

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is niet iedereen aan het werk. In diverse tellingen wordt het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland geschat op 1 miljoen mensen. Is er dan wel van een krapte te spreken? In dit artikel onderzoeken Kok en Imandt de definities die door CBS, UWV en de commissie Borstlap gebruikt worden en leggen zij uit waarom het potentieel arbeidsaanbod volgens hun berekeningen zowel kleiner (daadwerkelijk arbeidspotentieel) en groter (groep mensen langs de kant) is dan de veelgenoemde 1 miljoen.

Bron: ESB
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Beroepsbevolking , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid