Terug naar boven

Inclusieve arbeidsorganisatie

In een inclusieve arbeidsorganisatie werken mensen met een arbeidsbeperking samen met mensen zonder arbeidsbeperking. Op dezelfde afdeling, in hetzelfde team. Niet voor tijdelijk, maar voor een langere periode: structureel en duurzaam. Het werk is zo ingericht dat iedereen volwaardig mee kan doen en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Ieder naar eigen vermogen en op zijn eigen manier.

Variatie aan talenten en capaciteiten

Een inclusieve arbeidsorganisatie is een reguliere organisatie waarin ook het talent van mensen met een arbeidsbeperking tot bloei komt en van waarde is. En waarin andere medewerkers de ruimte krijgen zich te richten op kerntaken die passen bij hun opleiding en competenties. Deze variatie aan talenten en capaciteiten geeft organisaties kleur!

Aan de slag?

Hier leest u hoe u een inclusieve arbeidsorganisatie tot stand brengt.