Terug naar boven

Op naar de 100.000 banen!

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Het Kennisdocument 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

Op de website van 'Op naar de 100.000 banen' wordt informatie, advies en inspiratie gedeeld rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven. Deze website heeft als doel om branches, regio's en werkgevers met elkaar te verbinden, zodat van elkaars kennis kan worden geprofiteerd en de meerwaarde van inclusief werken beter zichtbaar wordt.