Terug naar boven

Congres 'Inclusiviteit Werkt!' groot succes

Rondom het thema inclusieve arbeidsorganisaties werd er 30 september in Maastricht het congres ‘Inclusiviteit Werkt!’ georganiseerd. In verschillende lezingen van gerenommeerde wetenschappers werd uitleg gegeven over de theorie en de diverse bewezen succesvolle methodieken. Deskundigen en ondernemers zoals de Rai en de Radbouduniversiteit deelden bovendien hun praktijkverhalen met de 350 belangstellenden in de zaal.

Tijdens een paneldiscussie werd het onderwerp inclusieve arbeidsorganisaties belicht vanuit verschillende invalshoeken. Vertegenwoordigers van de gemeente, bestuurders, werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kwamen hierbij uitgebreid aan het woord.

Update dinsdag, 25 oktober 2016: Zie voor de foto's de pagina Foto's Congres 'Inclusiviteit Werkt!'

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Tijdens het congres is ook het formele startschot gegeven voor het Expertisecentrum Inclusieve arbeidsorganisatie. Het expertisecentrum is verbonden aan de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door UWV en voorziet organisaties en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties.

Het Expertisecentrum wordt gesteund door UWV. Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV reageert op de opening: “Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is van grote waarde voor de opdracht waar we in Nederland voor staan, namelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen die als van gevolg van een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. UWV en de Universiteit Maastricht hebben de afgelopen jaren een methode ontwikkeld waarbij werkgevers de juiste ondersteuning bij het organiseren van werk, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Ik roep met name overheden en werkgevers, op om gebruik te maken van het Expertisecentrum zodat de opgedane kennis wordt benut om mensen met een handicap succesvol aan werk te helpen.

Limburgs Werkgevers Verening (LWV)

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie gaat intensief samenwerken met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Tijdens het congres werd de samenwerkingsovereenkomst getekend. Mark) Hendriks, secretaris van de LWV: "Onze vereniging telt 1.400 leden in Limburg. Deze werkgevers zijn zeer geïnteresseerd in kennis- en ervaringsuitwisseling, ook op het gebied van de Banenafspraak. Het partnership met het expertisecentrum is een mooie aanvulling op de al bestaande activiteiten op dit gebied."

Presentaties

Hieronder kunnen de slides van enkele van de gegeven presentaties gedownload worden.

Inclusieve Arbeidsorganisatie

Prof. Dr. Fred Zijlstra
Wetenschappelijk directeur Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
Download presentatie

Participatie van mensen met psychisch aandoeningen; de nieuwe GGZ

Philippe Delespaul
Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en expert in innovaties binnen de GGZ.
Download presentatie
Business cases Bedrijfsmatige businesscase
Dr. Brigitte van Lierop, Disworks
Download presentatie
Participatie vanuit cliëntperspectief Branko Hagen
Landelijke Clientenraad, beleidsadviseur en participanten uit de doelgroep
Download presentatie

Rol werkgevers

Henk van Hoof
Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en aanjager van de Banenafspraak LWV
Download presentatie
Business case

Maatschappelijke businesscase
Lex Burdorf, Hoogleraar Erasmus Universiteit

Download presentatie


Martine Baadenhuijsen www.allinclusiveatwork.nl
Communicatie en samenwerking rondom mensen met een beperking