Terug naar boven

Lending a Helping Hand at Work: A Multilevel Investigation of Prosocial Motivation, Inclusive Climate and Inclusive Behavior

Artikel
Auteur(s): Philippe T. J. H. Nelissen, Ute R. Hülsheger, Gemma M. C. van Ruitenbeek, Fred R. H. Zijlstra
Publicatiedatum: vrijdag, 11 november, 2016
Samenvatting:

Doel: Mensen met een beperking ervaren vaak problemen op het werk zoals uitsluiting of oneerlijke behandeling. Daarom hebben onderzoekers gewezen op de noodzaak van concentratie op gedrag dat integratie bevordert alsook op de antecedenten van 'inclusief gedrag’. Het doel van deze studie was de relatie tussen pro-sociale motivatie, inclusief gedrag op teamniveau en het individuele inclusieve gedrag van medewerkers te onderzoeken.

Methode: Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd onder een steekproef van 282 werknemerkoppels binnen 84 teams. Werknemers vulden een zelfboordelingsvragenlijst in over pro-sociale motivatie en het inclusieve team klimaat. Hun inclusieve gedrag werd beoordeeld door collega's. De hypotheses werden getest met behulp van multi-level analyse.

Resultaten: Werknemers die pro-sociaal gemotiveerd zijn, vertonen meer inclusief gedrag richting mensen met een beperking. Deze relatie wordt beïnvloed door het inclusieve teamklimaat op dusdanige wijze dat de relatie sterker is wanneer het inclusieve klimaat hoog is.

Conclusie: Deze studie toont aan dat inclusieve arbeidsorganisaties die een diversiteit binnen hun personeelsbestand waarderen, zich bewust moeten zijn dat niet alleen de individuele werknemer eigenschappen, maar ook het inclusieve klimaat op teamniveau van invloed zijn op een goede integratie van mensen met een beperking binnen teams in reguliere arbeidsorganisaties.

Bron: Journal of Occupational Rehabilitation
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Duurzame inzetbaarheid , Fysieke beperkingen , Inclusieve arbeidsorganisatie , Participatie , Sociale vaardigheden , Werknemers