Terug naar boven

Voortgangsrapportage 2020 - Onbeperkt meedoen!

Rapport
Auteur(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Publicatiedatum: vrijdag, 20 november, 2020
Samenvatting:

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een auditieve, visuele, lichamelijke, verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ gaat over de toepassing en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, heeft namens verschillende bewindslieden en hun ministeries, opnieuw een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze tweede rapportage schrijft ze: ‘We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Samen met alle partners is een blijvende inspanning nodig om het VN-verdrag tot het DNA te laten behoren van alle (mede)overheden, bedrijven en organisaties.'

‘Onbeperkt meedoen!’ richt zich op uiteenlopende thema’s. Het programma gaat bijvoorbeeld over:
• toegankelijke sportaccommodaties, stemhokjes, treinstations en bushaltes;
• de toegankelijkheid van gebouwen en passende ondersteuning en goede bejegening op de arbeidsmarkt en in het onderwijs;
• een verbeterde toegang tot zorg en ondersteuning;
• digitale toegang tot begrijpelijke websites en applicaties.

Keyword(s): Begeleiding , Beleid , Doelgroepregister , Eigen regie , Onderzoek , Participatie