Terug naar boven

VN Verdrag: Onbeperkt meedoen!

Artikel
Auteur(s): Rijksoverheid
Publicatiedatum: vrijdag, 1 juni, 2018
Samenvatting:

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Veel van hen lopen dagelijks letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. En dat is onwenselijk. Het mag niet zo zijn dat mensen belemmerd worden in hun kansen om mee te doen aan de samenleving. Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is de basis voor het actieprogramma 'Onbeperkt meedoen!'. Nederland heeft dit verdrag in juli 2016 geratificeerd. Het verdrag moet zorgen voor een betere positie van mensen met een beperking in de samenleving. Want mensen zijn allemaal verschillend maar wel gelijkwaardig, en iedereen moet gewoon onbeperkt mee kunnen doen. Maar een toegankelijke en inclusieve samenleving bereik je niet met één druk op de knop in Den Haag. Er is een landelijke beweging nodig richting meer toegankelijkheid en participatie. Hiervoor wordt actief samengewerkt door de Alliantie, VNG en VNO-NCW en MKB-Nederland, die in het afgelopen jaar gestart zijn met hun plannen om mensen met een beperking meer in de samenleving te laten meedoen.

Bron: Rijksoverheid
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Beleid , Fysieke beperkingen , Participatie , Psychische beperkingen , Verstandelijke beperkingen