Terug naar boven

UWV Kennisverslag 2017-9: Nieuwe technologie en werk

Artikel
Auteur(s): Cora van Horssen, Bob Meijs
Publicatiedatum: donderdag, 9 november, 2017
Samenvatting:

UWV wil graag inzicht krijgen in de verwachte gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de vraag naar en de aard van werk in de komende 5 jaar. Dit om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen in onze dienstverlening aan werkzoekenden. TNO heeft in opdracht van UWV voor twaalf functies onderzocht welke taken gelijk blijven, veranderen, verdwijnen of erbij komen als gevolg van technologische ontwikkelingen.

De belangrijkste conclusies:

- Technologische ontwikkelingen die de komende jaren veel impact op werk hebben, zijn:

• robotisering;

• automatisering;

• aan informatietechnologie gerelateerde databewerking en dataverwerking;

• de koppeling van systemen, apparatuur en data.

- Door de toepassing van deze nieuwe technologieën verdwijnen of verschijnen in de komende 5 jaar niet zozeer taken in de onderzochte functies, maar veranderen deze wel. Daarbij worden naar verwachting fysieke en cognitieve taken minder belangrijk en komt er meer nadruk te liggen op sociale taken.

- De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een functieprofielenmethodiek. Hiermee kunnen we verwachte veranderingen in functies op een overzichtelijke manier in kaart brengen.

De functieprofielenmethodiek is een product in wording. In een pilot testen we de gebruiksvriendelijkheid van de methodiek en de bruikbaarheid van de informatie verder.

Bron: www.uwv.nl/kennis
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsomstandigheden , Beleid , Competenties , Expertise , Functiemogelijkheden , Functies , Onderzoek , Opleidingen , Sociale vaardigheden , Werkgevers , Werknemers