Terug naar boven

Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)

Handreiking
Auteur(s): Programmaraad
Publicatiedatum: zaterdag, 1 januari, 2022
Samenvatting:

Meedoen op de best passende plek. Dat is het uitgangspunt van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de gemeenten en de arbeidsmarktregio’s willen dat mensen gemakkelijker en veiliger stappen in hun loopbaan kunnen zetten en daarmee hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. In dit praktische boekje leest u hoe de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen de overgang van dagbesteding naar werk aanpakken.

Keyword(s): Begeleiding , Participatie , Passende arbeid