Terug naar boven

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 augustus 2017, 2017-0000145774, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor de sector overheid

Wet- en regelgeving
Auteur(s): De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: dinsdag, 15 augustus, 2017
Samenvatting:

Op grond van artikel 122n, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekering wordt de quotumheffing niet ingevoerd dan nadat bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad tot invoering daarvan is besloten. Deze regeling voorziet in de activering van de quotumheffing door toevoeging van het nieuwe artikel 3.36 aan de Regeling Wfsv. De in te voeren quotumheffing zal betrekking hebben op quotumtekorten over het jaar 2018 en de jaren daarna en treedt daarom per 1 januari 2018 in werking.

Conform artikel 122n, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen is deze regeling bij brief van 8 september 2017 gelijktijdig overgelegd aan beide Kamers van de Staten-Generaal en treedt de regeling niet binnen vier weken na de datum van overlegging in werking.

Bron: Staatscourant
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Banenafspraak , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Quotumheffing , Quotumwet , Sociaal akkoord