Terug naar boven

Quotumcalculator sector overheid

Checklist
Auteur(s): Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
Publicatiedatum: dinsdag, 21 augustus, 2018
Samenvatting:

Wilt u berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zes stappen vast.

Bron: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator/
Keyword(s): Banenafspraak , Quotumwet , Werkgevers
Externe link: Quotumcalculator