Terug naar boven

Quotumcalculator sector overheid

Checklist
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/quotumcalculator/) (dinsdag, 21 augustus, 2018)
Onderwerp(en): Banenafspraak , Quotumwet , Werkgevers
Samenvatting:

Wilt u berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zes stappen vast.

Externe link: Quotumcalculator