Terug naar boven

Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering Kennisdocument

Rapport
Auteur(s): Ministerie van SZW en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad
Publicatiedatum: woensdag, 1 februari, 2017
Samenvatting:

Dit kennisdocument gaat in op ondersteuning van mensen vanuit de Participatiewet. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de toegang tot de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening vanaf 2015 afgesloten voor de nieuwe instroom van mensen met arbeidsmogelijkheden. Gemeenten hebben de taak hen zoveel mogelijk te ondersteunen naar regulier werk. Dit kennisdocument geeft antwoord op veel gestelde vragen over de ondersteuning naar regulier werk van mensen uit de Participatiewet met afstand tot de arbeidsmarkten, de instrumenten die kunnen worden ingezet en de financiering daarvan. 

Bron: 2017
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Arbeidsvermogen , Banenafspraak , Begeleiding , Beleid , beschut werk , Jobcoaches , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Opleidingen , Participatie , Participatiewet , Proefplaatsingen , Quotumheffing , Quotumwet , Re-integratie , Scholing , Wajong , Werkgevers , Werknemers , Wettelijk minimumloon , Wia