Terug naar boven

Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2021

Rapport
Auteur(s): UWV
Publicatiedatum: donderdag, 31 maart, 2022
Samenvatting:

UWV brengt sinds 2012 jaarlijks de Monitor arbeidsparticipatie (pdf, 3 MB) uit. Hierin beschrijven we de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong-uitkering, van mensen met een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en van WIA 35-minners. Om een completer beeld te krijgen nemen we sinds 2019 ook de arbeidsparticipatie mee van mensen die onder de Participatiewet vallen en zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. 

Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in 2020 laat deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien. Alleen bij de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA is daar geen sprake van. Het herstel is het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.

Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Onderzoek