Terug naar boven

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wet- en regelgeving
Auteur(s): Ministerie van Sociale Zaken&Werkgelegenheid
Publicatiedatum: maandag, 23 augustus, 2021
Samenvatting:

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten is geactualiseerd. In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak en geeft antwoord op veelgestelde vragen.

Deze versie vervangt de versie van voorjaar 2020. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. In een aantal gevallen wordt gewezen op voorgenomen wet- en regelgeving.

De minister van SZW heeft de Belastingdienst en UWV toestemming gegeven om de quotumheffing niet uit te voeren tot in elk geval 1 januari 2024. UWV en Belastingdienst kunnen hierdoor anticiperen op de toekomstige wettelijke grondslag voor de verdere opschorting van de quotumheffing.

Sinds 1 juli 2021 is er 1 landelijk uniforme loonwaardemethode. Voor de loonwaardebepalingen die voor 1 juli zijn aangevraagd kunnen de verschillende gevalideerde loonwaardemethodieken nog worden gebruikt. Voor de aanvragen vanaf 1 juli geldt de landelijk uniforme methode.

Via de tijdelijke impuls banenafspraak is extra ondersteuning beschikbaar voor mensen uit de doelgroep banenafspraak die vanwege Covid19 hun baan (dreigen te) verliezen.

Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Beleid , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet