Terug naar boven

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Werkwijzer
Auteur(s): Ministerie SZW
Publicatiedatum: woensdag, 1 maart, 2017
Samenvatting:

Dit document geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt aangepast indien veranderingen in wetgeving en/of praktijk daartoe aanleiding geven. Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven en werkgevers. In het kennisdocument komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Wat is beschut werk? 2. Voor wie is beschut werk bedoeld? 3. Wat is het verschil met dagbesteding? 4. Financiële middelen voor beschut werk. 5. Beoordeling door het UWV. 6. Kan een persoon zelf een advies beschut werk bij het UWV aanvragen? 7. Gemeentelijke beleidsvrijheid in relatie tot verordeningsplicht. 8. Waar kan een beschut werkplek worden gerealiseerd? 9. Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. 10. Bezwaar en beroep. 11. Mensen met een UWV-uitkering op een beschut werkplek. 12. Extra financiële impuls beschut werk (2016-2020). 13. No riskpolis voor de doelgroep beschut werk. 14. Relatie met Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Begeleiding , Beleid , beschut werk , Doelgroepregister , Loonwaarde , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Participatiewet , Quotumheffing , Re-integratie , Wajong , Werkgevers , Werknemers , Wettelijk minimumloon