Terug naar boven

Kamerbrief: Stand van zaken overheid implementatie banenafspraak

Richtlijn
Auteur(s): De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren
Publicatiedatum: woensdag, 19 december, 2018
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/19/kamerbrief-stand-van-zaken-overheid-implementatie-banenafspraak-arbeidsbeperkten
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Doelgroepregister , Expertisecentra , Klantmanagers , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Participatiewet , Passende arbeid , Publieke sector , Social return , Wajong , Werkgevers