Terug naar boven

Kamerbrief: Het versterken van werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's

Artikel
Auteur(s): T. van Ark - Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: dinsdag, 5 december, 2017
Samenvatting:

We staan er economisch goed voor. Ook mensen die afhankelijk zijn van publieke ondersteuning om aan het werk te komen of te blijven, moeten daarvan kunnen meeprofiteren. Uit zichzelf komt deze groep er namelijk niet altijd tussen. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld geen startkwalificatie hebben, een studie of opleiding hebben voltooid waar geen vraag naar is, onvoldoende werknemersvaardigheden bezitten, te maken hebben met negatieve beeldvorming, een eenzijdig arbeidsverleden hebben of te maken hebben met een arbeidsbeperking.

Bron: www.rijksoverheid.nl
Keyword(s): Banenafspraak , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Werkgevers