Terug naar boven

Jonggehandicapten Duurzaam aan het Werk

Artikel
Auteur(s): Luuk Mallee, Marjolein Bouterse, Mats Gorter, Joris Timmerman
Publicatiedatum: donderdag, 29 maart, 2018
Samenvatting:

UWV heeft subsidie beschikbaar gesteld aan Regioplan Beleidsonderzoek en organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries voor een project met als doel duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te bevorderen. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar deze doelgroep. Het onderzoek belicht factoren die bijdragen aan werkbehoud en werkhervatting na eerdere werkervaring van jonggehandicapten. Het rapport richt zich zowel op jonggehandicapten die onder de Wajong vallen, als op jonggehandicapten die onder de Participatiewet vallen.

Bron: Regioplan
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Duurzame arbeidsparticipatie , Onderzoek , Participatie , Participatiewet , Psychische beperkingen , Re-integratie , Vacatures , Wajong , Werkbegeleiders , Werkgevers , Werknemers , Wet verbetering poortwachter