Terug naar boven

Inclusieve arbeidsorganisaties

Artikel
Auteur(s): Fred Zijlstra, Gemma van Ruitenbeek, Henny Mulders
Publicatiedatum: maandag, 1 augustus, 2016
Samenvatting:

De invoering van de Participatiewet dwingt organisaties na te denken over mogelijkheden om mensen met arbeidsbeperkingen in de organisatie op te nemen. De sociale partners hebben hierover met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afspraak gemaakt dat er de komende jaren 100.000 extra banen worden gecree¨erd voor mensen uit de doelgroep in bedrijven en tevens is de afspraak gemaakt dat er 25.000 banen gecree¨erd worden bij de overheid. Nu is dat geen eenvoudige opgave want een aanzienlijk deel van de mensen met arbeidsbeperkingen is niet in staat om gangbare arbeid uit te voeren. Dat is namelijk precies de reden dat zij tot regelingen als Wajong, SW, WIJ zijn toegelaten. Indien de participatie van deze groep bevorderd moet worden, vraagt dat niet alleen om maatregelen voor mensen met een uitkering, maar vooral ook om aanpassingen van de arbeid die op de arbeidsmarkt wordt aangeboden. Het werk moet worden aangepast aan de mogelijkheden van deze groep.

Bron: Spectrum
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Functiemogelijkheden , herontwerp functies , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Participatiewet , Verzuim , Werkgevers , Werknemers , Werkprocessen

Document moet worden aangevraagd via info@inclusievearbeidsorganisatie.org