Terug naar boven

Inclusief Herontwerp van Werk 2.0: adviesmethodiek nu breed toepasbaar

Artikel
Auteur(s): Henny Mulders, Gemma van Ruitenbeek, Fred Zijlstra
Publicatiedatum: vrijdag, 7 februari, 2020
Samenvatting:

Er is al geruime tijd een nijpend tekort aan arbeidskrachten in diverse sectoren en er is in toenemende mate een discrepantie tussen de eisen die het werk stelt en de kennis, ervaring en competenties van veel werkzoekenden (en werkenden). Bijscholing en omscholing is voor een deel van de werkenden en werkzoekenden (op termijn) zeker een oplossing. Voor een aanzienlijk deel van de werkenden en de werkzoekenden zal de oplossing echter eerder moeten worden gezocht in aanpassing van het werk. Dat vereist veranderingen in de organisatie van werk en werkcontext.

De door Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) doorontwikkelde methodiek IHW 2.0 (Inclusief herontwerp van werk) kan professionals in het sociale domein ondersteunen die werkgevers willen adviseren om aangepast werk te organiseren voor een brede groep werkzoekenden en voor werknemers die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen.

Download hieronder dit UWV Kennisverslag of bekijk het verslag op de website van het UWV.

Keyword(s): Arbeidsparticipatie , Duurzame arbeidsparticipatie , Human Resource Management , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie