Terug naar boven

Hoe houd je regionale samenwerking tussen werk & inkomen en ggz levend?

Onderzoek
Auteur(s): Zinziz
Publicatiedatum: maandag, 4 januari, 2021
Samenvatting:

De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de ministeries SZW en VWS gewerkt aan het vergroten van de (arbeids)participatie van mensen  met een psychische kwetsbaarheid. Met als speerpunt: betere samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten. Uit onderzoek van ZINZIZ blijkt dat de regionale samenwerkingen naar een steeds hoger niveau gaan. Hoewel er grote regionale verschillen zijn, zijn er in alle regio’s veel stappen gemaakt.

Keyword(s): Arbeidsproces , Begeleiding , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatie