Terug naar boven

Handreiking 'Lichtere psychische aandoeningen en werk'

Handreiking
Auteur(s): Samen voor de klant
Publicatiedatum: woensdag, 23 mei, 2018
Samenvatting:

Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening vaker en beter aan het werk komen en blijven? Die vraag staat centraal in de samenwerking tussen partijen en professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen. De afgelopen jaren is die samenwerking geïntensiveerd. In vele regio’s werken UWV, gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen hieraan. 

In nogal wat regionale plannen is uitvoering van IPS-trajecten opgenomen. IPS is een bewezen effectieve methodiek voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA), die behandeling en re-integratie naar werk combineert. Tegelijkertijd speelt de vraag: hoe kunnen we mensen met lichtere aandoeningen, vaak aangeduid met de term common mental disorders (CMD), aan het werk helpen en houden? Zijn daar goede inzichten, interventies of methodieken voor? Dat is de vraag die centraal staat in deze handreiking.

Bron: www.samenvoordeklant.nl
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsomstandigheden , Arbeidsparticipatie , Begeleiding , Duurzame arbeidsparticipatie , Duurzame inzetbaarheid , Methodieken , Onderzoek , Participatie , Psychische beperkingen , Re-integratie