Terug naar boven

Evaluatie Wet Banenafspraak

Rapport
Auteur(s): Panteia
Publicatiedatum: woensdag, 6 november, 2019
Samenvatting:

In 2013 werd in een sociaal akkoord afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Overheid en sociale partners moesten hier samen voor gaan zorgen. In 2015 ging de Participatiewet van kracht, in een poging om het sociaal stelsel in Nederland te vereenvoudigen. De Wet banenafspraak wordt als hulpmiddel gezien om de doelen uit de Participatiewet en de Wajong te laten slagen; tegelijkertijd bieden deze wetten hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het al dan niet succesvol worden van de Wet banenafspraak. 

Aan de hand van onder meer interviews en enquêtes wordt in dit onderzoek een antwoord gezocht op de vraag: in hoeverre hebben de Wet banenafspraak en de later toegevoegde Praktijkroute bijgedragen aan het vergroten van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op banen bij reguliere werkgevers?

Keyword(s): Banenafspraak , Doelgroepregister , Participatie , Participatiewet , Wet- en regelgeving