Terug naar boven

Evaluatie UWV Inclusief

Rapport
Auteur(s): Arjella van Scheppingen, Marleen Buisman, Henny Mulders
Publicatiedatum: dinsdag, 27 augustus, 2019
Samenvatting:

UWV wil een inclusieve werkgever zijn, een bedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking een geschikte baan kunnen vinden. Daartoe is van medio 2013 - medio 2016 het project ‘UWV-Inclusief’ uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de IHW (Inclusief Herontwerp van Werk) aanpak. Van de 111 medewerkers met een Wajong status voor wie een functie is gecreëerd, waren er eind 2017 nog 101 aan het werk.

Dit positieve resultaat was aanleiding voor dit onderzoek, met als doelen nader inzicht te krijgen in:

  • de toepassing van de IHW aanpak en de (ervaren) werkzame aspecten van de aanpak,
  • de duurzaamheid van de plaatsing en inzetbaarheid van de betrokken medewerkers,
  • de bedrijfsmatige en sociale implicaties van de gecreëerde functies,
  • de beleving van de betrokken medewerkers van de gehanteerde werkwijze

 

Keyword(s): Arbeidsanalyses , Duurzame plaatsingen , Functiecreatie , Inclusief Herontwerp van Werk , Onderzoek