Terug naar boven

Eindrapportage: Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk

Artikel
Auteur(s): KokxDeVoogd
Publicatiedatum: zaterdag, 1 juli, 2017
Samenvatting:

Cedris en SBCM hadden behoefte aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het instrument nieuw beschut werken, zoals bedoeld in de Participatiewet. Doel van deze MKBA is te onderzoeken of, en zo ja, welke toegevoegde waarde beschut (loonvormend) werk heeft ten opzichte van andere instrumenten die gemeenten nu inzetten.

Het eindrapport 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk' heeft als doel objectieve infromatie te delen over de meerwaarde van beschut werk.

Bron: Cedris & SBCM
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsvermogen , Begeleiding , Beleid , beschut werk , Loonwaarde , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatie , Participatiewet , Wajong , Werknemers