Terug naar boven

Eindrapport onderzoek banenafspraak knelpunten en mogelijkheden overheidssector

Rapport
Auteur(s): Ape Onderzoek & advies
Publicatiedatum: maandag, 2 juli, 2018
Samenvatting:

In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. In totaal gaat het om 125.000 extra banen, ten opzichte van de peil-datum 1 januari 2013. Dit betreft 100.000 extra banen in de marktsector, die vóór 1 januari 2026 gerealiseerd moeten zijn. Overheidswerkgevers gaan 25.000 banen realiseren vóór 1 januari 2024. Uit de zogeheten tweemeting, waarin de voort-gang van de banenafspraak wordt gemonitord, blijkt dat overheidswerkgevers hun doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald.

Het ministerie van SZW gaf aan APE opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de knelpunten en mogelijkheden om de banenafspraak binnen de overheidssector te realiseren.

Bron: in opdracht van SzW