Terug naar boven

Brief Evaluatie Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Artikel
Auteur(s): Mevrouw T. van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: woensdag, 20 november, 2019
Samenvatting:

Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten heeft de staatssecretaris een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd met de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek en haar reactie hierop. 

Keyword(s): Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Quotumwet , Wet- en regelgeving