Terug naar boven

Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen

Wet- en regelgeving
Auteur(s): T. van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: woensdag, 21 november, 2018
Samenvatting:

Met deze brief informeert de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over de afwegingen om niet verder door te gaan met het uitwerken van loondispensatie en over het brede offensief om tot meer banen te komen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbrief-uitwerking-breed-offensief
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsdeskundigen , Arbeidsparticipatie , Beleid , Loonwaarde , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Sociale werkvoorziening , Verdiencapaciteit , Wajong , Werkvoorzieningen