Terug naar boven

Bekend maakt bemind Onderzoek Banenafspraak in het VO

Rapport
Auteur(s): Aukje Smit & Tinka van Vuuren
Publicatiedatum: vrijdag, 1 september, 2017
Samenvatting:

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de doelgroep voor de banenafspraak. Hoofdstuk 3 gaat over de motieven van de scholen om aan de slag te gaan met de banenafspraak. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een overzicht van de gevonden functies en taken. Hoofdstuk 5 bespreekt de financieringen en regelingen. In hoofdstuk 6 gaan we in op de toegevoegde waarde van de plaatsingen en in hoofdstuk 7 op de randvoorwaarden en succesfactoren. Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de aandachtspunten en een aantal tips.

Het rapport heeft vier bijlagen:
Bijlage 1. Doelgroep en instrumenten voor de banenafspraak. Bijlage 2. Meer informatie en hulpmiddelen.
Bijlage 3. Regelingen en (voorkomen van) inkomensachteruitgang. Bijlage 4. Scholen die meewerkten aan het onderzoek.

De resultaten staan beschreven in dit rapport. Bij dit rapport behoort ‘Het goede voorbeeldenboek banenafspraak in het VO’. Ook zijn korte artikelen en nieuwsbrieven gepubliceerd op de websites van het Ministerie van OCW en de VO-raad.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-raad
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Begeleiding , Duurzame inzetbaarheid , Functies , Human Resource Management , Loonwaarde , Onderzoek , Organisatieadviezen , Participatiewet , Re-integratie , Verstandelijke beperkingen , Wajong , Wettelijk minimumloon