Terug naar boven

5 pijlers voor een inclusieve Rijksoverheid

Leidraad
Auteur(s): Gemma van Ruitenbeek
Publicatiedatum: donderdag, 1 december, 2016
Samenvatting:

Bij de Rijksoverheid is er in de afgelopen drie jaar d.m.v. het toepassen van arbeidsanalyse: Inclusief Herontwerp van Werkprocessen praktijkervaring opgedaan. Dit heeft in aantal organisatieonderdelen geleid tot integratie van mensen uit de doelgroep en tot agendering van de banenafspraak. In samenwerking met de Universiteit Maastricht is er een model ontwikkeld voor een inclusieve Rijksoverheid: 5 pijlers voor een inclusieve Rijksoverheid. Deze handreiking vertaalt de kennis van het aan de Universiteit Maastricht gevestigde Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie naar de praktijk en laat zien hoe door de organisatie zelf die uitdaging opgepakt kan worden. 

Keyword(s): Arbeidsanalyses , Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Bedrijfsprocessen , Begeleiding , Doelgroepregister , Duurzame arbeidsparticipatie , Expertisecentra , herontwerp functies , Inclusief Herontwerp van Werk , Jobcarving , Jobcoaches , Quotumwet , Sociaal akkoord , Social return , Sociale vaardigheden , Vacatures , Werkbegeleiders , Werknemers , Werkprocessen , Werving en selectie